VKM Mõõdistus oü

on spetsialiseerunud ventilatsioonisüsteemidele

Ventilatsioonisüsteemide Mõõdistamine

Ventilatsioonisüsteemide mõõdistamine on protsess, mille eesmärk on mõõta ja hinnata ventilatsioonisüsteemide tööd ja nende mõju keskkonnale. 

See hõlmab õhu kiiruse, rõhu, temperatuuri ja niiskuse mõõtmist, et tagada ventilatsioonisüsteemide efektiivse töö ja vastavuse tehnilistele nõuetele. 

Mõõdistamise tulemusel saadud andmed võimaldavad ventilatsioonisüsteeme tõhusamalt reguleerida ja parandada, et tagada optimaalne õhu liikumine ja kvaliteet.

Lisaks ventilatsioonisüsteemide töö mõõdistamisele tegeleme ka ventilatsiooni poolt tekitatud mürataseme mõõtmisega. 

Mürataseme mõõtmise eesmärk on mõõta ja hinnata ventilatsioonisüsteemide poolt tekitatud müra, et tagada nende vastavust tehnilistele nõuetele ning mürataseme piirangutele. 

Mürataseme mõõtmine võimaldab ventilatsioonisüsteeme tõhusamalt reguleerida ja parandada, et vähendada mürataset ja tagada keskkonnasõbralik ja mugav elukeskkond.

Ventilatsioonisüsteemide Paigaldus/hooldus

Ventilatsioonisüsteemide paigaldus on protsess, mille eesmärk on paigaldada ventilatsioonisüsteemid ehitistesse nii, et need töötaksid tõhusalt ja vastaksid tehnilistele nõuetele. 

Paigaldus hõlmab nii uute ventilatsioonisüsteemide paigaldamist kui ka olemasolevate süsteemide renoveerimist ja täiustamist. 

Paigaldus võib hõlmata erinevaid töid, nagu kanalisatsioonitorustike paigaldamist, õhukanalite ja ventilatsioonitorustike paigaldamist, õhuvahetusseadmete paigaldamist ja elektrisüsteemide paigaldamist.

Ventilatsioonisüsteemide hooldus on protsess, mille eesmärk on tagada, et ventilatsioonisüsteemid töötavad tõhusalt ja vastavad tehnilistele nõuetele. 

Hooldus hõlmab ventilatsioonisüsteemide regulaarset kontrollimist ja puhastamist, et tagada selle korrektne töö.

Ventilatsioonisüsteemide Joonised

Ventilatsioonisüsteemide joonised on tehnilised joonised, mis näitavad ventilatsioonisüsteemide paigutust, töötamist ja ühendusi ehitistes. 

Need joonised on tavaliselt koostatud skaalas ja näitavad ventilatsioonisüsteemide komponente, nagu õhukanalid, ventilatsioonitorustikud, õhuvahetusseadmed ja elektrisüsteemid ning nende ühendusi ja asukohti ehitistes.

Ventilatsioonisüsteemide joonised on olulised, kuna need annavad ülevaate ventilatsioonisüsteemide töötamisest ja aitavad neid tõhusamalt reguleerida ja parandada.

Ventilatsioonisüsteemide joonised võivad olla paberil või digitaalsed. Digitaalsed ventilatsioonisüsteemide joonised on tavaliselt mugavamad ja neid on lihtsam muuta ja jagada, kuid paberil jooniseid on tavaliselt lihtsam lugeda ja neid on lihtsam arhiveerida.

NATUKE VEEL

Meie põhifookus on ventilatsioonisüsteemide justeerimine, mis on vajalik, kui soovite, et ventilatsioonisüsteemid töötaksid kõige tulemuslikumalt. Ventilatsioonisüsteemide justeerimiseks kasutame spetsiaalselt mõeldud seadmeid, mis on välja töötatud kõikidele ventilatsioonisüsteemidele, mis on Eestis kasutusel.

 

Meie töötajad on spetsialistid, kellel on pikaajaline kogemus ventilatsioonisüsteemide paigaldamises, hooldamises ja projekteerimises.

 

Ventilatsioonisüsteem on üks tähtsamaid elemente ehitiste rajamisel ja renoveerimisel, sest ruumi õhk mõjutab inimese pikaajalist ja vältimatut keskkonda. Halb õhu kvaliteet võib põhjustada tervisehäireid