Pakume teile selliseid

Teenuseid

01.

Ventilatsiooni-süsteemide mõõdistamine

Ventilatsioonisüsteemide mõõdistamise põhieesmärgiks on tagada normaalne ruumide sisekliima ja
ventilatsiooni mõõdistamise tulemuste projektile vastavuse hindamine. Mõõdistustulemuste
puudumisel ei väljasta linnaosa valitsused ruumidele kasutusluba, seega tagamaks usaldusväärsed
tulemused, peavad mõõtetulemused olema täpsed.
Ventilatsioonisüsteemide mõõdistus ja reguleerimine on üks olulisemaid osasid ehitiste rajamisel ja
renoveerimisel, kuna ruumi õhk kujundab inimese pikajalise ja vältimatu keskkonna.

Teaser-anwendung-440_master
02.

Ventilatsiooni-Süsteemide Paigaldus ja hooldus

Seda, et inimestele mõeldud hoonetesse tuleb muude tehnosüsteemide kõrval ette näha ka ventilatsioon, ei ole vaja pikalt põhjendada. Õhutamata ruumide mõjust tervisele on räägitud küll lasteasutustega seoses, kuid ega kodune saastunud õhk mõju kuigi palju paremini. Tänapäeva mugav inimene veedab suurema osa oma ajast siseruumides.

03.

digitaalsed ventilatsiooni-süsteemi joonised

Teks lisamisel.

joonised
VKM Mõõdistus OÜ

Ettevõtte Tegevusalad On Alljärgnevad: